Big Production
Casting OnLine
CastingOnLine logo

KONKURS SMS-OWY GWIAZDA MIESIĄCA
1 sms to 1 głos

Czy wziąłeś już udział w konkursie smsowym "Gwiazda Miesiaca" Casting On Line®?

Jeśli nie, zrób to jeszcze dzisiaj! Pamiętaj, każdy kolejny sms wysłany na numer 7168 na Gwiazdę Miesiąca danego Uczestnika zwiększa jego szanse na wygraną! To jednak nie wszystko, głosy oddane na wybraną osobę sprawiają, że otrzymuje ona punktowane miejsce w konkursie i jest widoczna na pierwszych stronach Casting On Line® oraz w wyszukiwarce zleceń (priorytet w zleceniach) w branży medialno - castingowej. Promocja wizerunku zwiększa szanse na atrakcyjne zlecenia, zdobycie tytułu "Gwiazda Miesiąca" oraz wpisanie się na stałe do Zwycięzców Konkursu "Gwiazda Miesiąca" Casting On Line®.

Nie zwlekaj, daj szansę Sobie i Osobie którą wybierasz!!!

GŁOSUJ * WYBIERAJ * WYGRYWAJ

Zapraszamy wszystkich uczestników Casting On Line®, ich bliskich i znajomych do udziału w konkursie sms-owym "Gwiazda Miesiąca".

Wystarczy tylko wysłać sms w treści wpisując:
GMC + (KOD KLIENTA) na numer 7168. Przykład: GMC2222 (treść smsa nie może zawierać spacji). Koszt jednego sms-a wynosi 1 zł netto (1,23 z VAT). Każdy sms to 1 głos.

UWAGA!
Tylko poprawnie napisane smsy dodają punkty konkursowe.
Aktualizacja wyników głosowania następuje co 5 minut.

Po przesłaniu sms-a wybrana przez Ciebie osoba otrzyma punkty konkursowe i automatycznie weźmie udział w konkursie GWIAZDA MIESIĄCA.

Jak naliczane są głosy w konkursie SMS Gwiazda Miesiąca?
Procentowy udział w konkursie wyliczany jest według wzoru
Ilość głosów oddanych na osobę/ ilość głosów oddanych w kategorii *100%

Procent widoczny pod każdym zdjęciem użytkownika jest obliczany w stosunku do sumy SMS-ów w danej kategorii wiekowej.
Wysłany przez osobę SMS podwyższa użytkownikowi udział procentowy w stosunku do innych użytkowników, a innym obniża.
Należy mieć na uwadze że w każdej kategorii maksymalnie można zdobyć 100% głosów pod warunkiem że nie zostanie oddany ani jeden głos na innego użytkownika.
Każdy kolejny użytkownik, który otrzyma głos dołącza do puli i stanowi x% całości głosów.

Sześcioro Uczestników konkursu "GWIAZDA MIESIĄCA", którzy zdobędą największą ilość punktów w swojej kategorii wiekowej otrzyma:

* zaproszenie do darmowego podpisania umowy o współpracę z Casting On Line® na okres 1-go roku oraz promocję wizerunku przy zawieraniu kontraktów

* zamieszczenie profilu w bazie uczestników Casting On Line w zakładce priorytet w zleceniach i uczestnictwo w pierwszej kolejności w zleceniach castingowo - medialnych

* umieszczenie zdjęcia profilowego na okres jednego miesiąca na panelu głównym portalu www.castingonline.pl

* prezentowanie zdjęcia profilowego w zakładce Zwycięzcy na czas nieokreślony

UWAGA!!!
Każdego dnia otrzymujemy dużą ilość sms-ów z nr wybranych przez Państwa kandydatów konkursu Gwiazda Miesiąca. W związku z kumulacją sms-ów w ostatnich godzinach i minutach trwania konkursu, może nastąpić przeciążenie sieci . Naliczanie sms-ów następuje w momencie ich wysłania i jest niezależne od opóźnień w podziękowaniach od operatorów telefonii komórkowej. Z powyższym informujemy iż wszystkie oddane przez Państwa głosy są zliczane terminowo i biorą udział w konkursie.

UWAGA!!!
Ogłoszenie wyników konkursu będzie odbywało się pierwszego dnia następnego miesiąca.

REGULAMIN KONKURSU GWIAZDA MIESIĄCA

1. ORGANIZATOR KONKURSU - WYBORÓW PORTFOLIO MIESIĄCA

Niniejszy konkurs - wybory nie jest grą losową w rozumieniu ustawa: Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Gwiazda Miesiąca” i jest zwany dalej: "Konkursem".

In Action
ul.Prochowa 28/11
03-388 Warszawa
NIP 853 137 80 66
REGON 364957440

1.1. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpocznie się w dniu uruchomienia portalu i trwać będzie do odwołania.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE - WYBORACH

3.1. Uczestnikiem konkursu - wyborów może być każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonów sieci komórkowej (T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Orange S.A., P4 Sp. z o.o.). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie - wyborach. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy portalu Casting On Line® oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3.2. Wysyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciami do serwisu Casting On Line® użytkownik oświadcza, ze posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia na portalu www.castingonline.pl. Zdjęcia przedstawiają wizerunek użytkownika i nie naruszają w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.

3.3. Zdjęcia powinny przedstawiać aktualny wizerunek użytkownika.

3.4. Portal Casting On Line® ma prawo do zmniejszania/skompresowania, kopiowania, powielania, kadrowania i obróbki graficznej oraz przekazywania zdjęć użytkownika na dowolnych nośnikach, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

3.5. Na nadsyłanych do rejestracji zdjęciach powinna znajdować się wyłącznie jedna osoba. Większa ilość osób na fotografii spowoduje brak akceptacji ze strony administratora i będzie skutkowała odmową umieszczenia go w galerii Zwycięzców Gwiazda Miesiąca. Zdjęcia powinny pokazywać twarz i sylwetkę uczestnika.

3.6. Portal Casting On Line® nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcia wstawione w zgłoszenie poprzez użytkownika.

3.7. Niedozwolone jest umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie, łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety, wielokrotnie umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów naruszających ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

3.8. Portal Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisywanie wymaganych treści w formularzu: telefonów, adresów i innych.

3.9. W rejestracji może wziąć udział każdy - dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

3.10. Portal Casting On Line® zastrzega sobie prawo do publikowania publikacji zdjęć z serwisu.

3.11. Osoba, która zwyciężyła w konkursie Gwiazda Miesiąca, a posiada złej jakości zdjęcia, jest zobowiązana przesłać na adres mailowy zdjęcia poprawne, gdyż są one prezentowane na pasku Laureaci Konkursu Gwiazda Miesiąca. Jeżeli nie zrobi tego w terminie 3 dni, administrator ma prawo zamieścić użytkownika, który zajął drugie miejsce w konkursie.

4. ZASADY GŁOSOWANIA

4.1. Używane w regulaminie pojęcie SMS oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego uczestnika konkursu - wyborów na podany przez organizatora konkursu numer.

4.2. Aby wziąć udział w konkursie - wyborach należy oddawać dowolną ilość głosów na wybrane osoby zamieszczone na stronie konkursu Portfolio Miesiąca przez okres od dnia 1-go każdego miesiąca do ostatniego dnia m-ca do godz. 24-tej od dnia ukazania się zdjęć na stronie.

4.3. SMS-y należy wysłać pod numer 7168 o treści GMC + [ciąg cyfr identyfikujący portfolio] przykład: GMC3192 lub GMC1189 (treść SMS nie może zawierać przerw i spacji). Koszt SMS: 1 pln netto (1,23 pln z VAT). Każdy sms to 1 głos.

4.4. Uczestnik może wysyłać każdą liczbę SMS-ów na dowolnie wybrane osoby, które jego zdaniem powinny znaleźć się na portalu Casting On Line® w czasie jednego miesiąca od dnia ukazania się zdjęć na stronie.

4.5. Organizator głosowania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości oddania głosu z przyczyn niezależnych od organizatora (w szczególności leżących po stronie operatora telefonii komórkowej). Organizator nie odpowiada za błędne wysłanie treści SMS-ów przez głosujących.

4.6. Casting On Line® i Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. nie odpowiada za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, a w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwania za ich pomocą wiadomości, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości.

4.7. Zwycięzcy w konkursie Gwiazda Miesiąca otrzymają: status ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY) oraz darmową zmianę statusu z OFF na ON z Casting On Line® na okres 1-go roku oraz promocję wizerunku przy zawieraniu kontraktów. Laureaci otrzymają też dyplomy wyróżniające zwycięzców spośród innych kandydatów portalu Casting On Line® z adnotacją w wyszukiwarce (zwycięzca konkursu "Gwiazda Miesiąca") a także wyróżnienie zdjęcia na panelu głównym www.castingonline.pl. Ponadto będą priorytetowymi kandydatami w przypadku zleceń lub castingów.

4.8. Każdego miesiąca zostanie wyłonionych 6-oro zwycięzców z każdej kategorii wiekowych:
Dzieci: 0-2/ 3-5/ 6-7/8-10/11-14/
Młodzież: 15/16/17/18/19/
Dorośli: 20-22/23-25/26-29/30- 35/ 35+

Łącznie 15 zwycięzców każdego miesiąca!

Ogłoszenie wyników konkursu będzie odbywało się drugiego dnia roboczego do godziny 12:00 następnego miesiąca.

4.9. Portal Castingonline.pl zastrzega sobie prawo do wybory 3 najciekawszych portfolio w miesiącu w kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli i umieszczenia ich w pasku „laureaci konkursu gwiazda miesiąca” i jednoczesne przekazanie nagrody w postaci Złotej Gwiazdy (KONTRAKT ROCZNY) oraz statusu ON.

UWAGA!!!
Każdego dnia otrzymujemy dużą ilość sms-ów z nr wybranych przez Państwa kandydatów konkursu Gwiazda Miesiąca. W związku z kumulacją sms-ów w ostatnich godzinach i minutach trwania konkursu, może nastąpić przeciążenie sieci . Naliczanie sms-ów następuje w momencie ich wysłania i jest nie zależne od opóźnień w podziękowaniach od operatorów telefonii komórkowej. W związku z powyższym informujemy iż wszystkie oddane przez Państwa głosy są zliczane terminowo i biorą udział w konkursie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Postanowienia niniejszego regulaminu głosowania są wyłączną podstawą prowadzenia głosowania, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora.

5.2. Niniejszy regulamin głosowania jest dostępny do wglądu w siedzibie organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad głosowania, w tym treści niniejszego regulaminu głosowania w trakcie trwania głosowania.

5.4. Wszelkie reklamacje związane z głosowaniem należy zgłaszać pisemnie do organizatora wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z głosowaniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania głosowania. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja organizatora głosowania rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Aktualnie na stronie przebywa 2 zarejestrowanych i 42 niezarejestrowanych użytkowników. Liczba odwiedzin: 13791895
W serwisie jest już 73999 zarejestrowanych użytkowników. Zapraszamy do oglądania 253181 zdjęć.

Copyright © 2014 CASTING ON LINE by medialab.pl rollup.com.pl